Prodejní doba

Pondělí: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 11:00

Zde nás najdete

Z naší nabídky:

Brambory

Brambory

Cibule

Cibule

Česnek

Podpora z PRV

Projekt

ZPRACOVÁNÍ ČESNEKU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Moravský kras z.s. .

V rámci realizace projektu byla pořízena loupačka česneku. Pořízením tohoto stroje došlo k lepšímu zhodnocení a prodejnosti česneku. .

Logo EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova